Wordt IPV wakker?

door Geert van Klinken op 13 januari 2014

Fractievoorzitter Geert van Klinken

Fractievoorzitter Geert van Klinken

Foto Karin Keesmaat (Kijk-Kunst fotografie)

Tijdens het forum  van 9 januari stond opnieuw de herziening Structuur Visie “Ligt op groen” op de agenda. Dit onderwerp was zowel in september als in november van de agenda gehaald, omdat vlak voor de raadsvergaderingen brandbrieven van de marktpartijen waren binnengekomen. De raad wilde hierop antwoorden van het college. Die antwoorden waren duidelijk. Het college diende telkens hetzelfde voorstel in. Het lijkt of het IPV nu ook begint te twijfelen aan deze manier van werken.
Tot verbazing van de aanwezigen in de raadszaal ontdekte IPV-er Hendrik Jan Mol, dat zijn wethouder bij de regio, in verhouding, 7% minder te bouwen woningen had uitonderhandeld dan het vorige PvdA-CDA college. Hij vroeg zich af hoe dat nu kon. Blijkbaar was de IPV-er vergeten, dat CDA-er Koos Paauw dit al in 2013 had geconstateerd. Als we de rekensom van Mol volgen (en die onderschrijft de PvdA) dan is er niet goed onderhandeld in de Stedendriehoek en vragen we ons waarom dat zo is. Dat zou het IPV zich ook moeten afvragen. Of is het de intentie van het IPV om Brummen te laten krimpen.
Wat beweegt het IPV om  nu zo serieus op dit probleem in te gaan vragen wij ons af. Wethouder Bruning heeft in zijn hele wethoudersperiode geen enkele keer laten blijken dat hij op het woningbouwdossier tot het uiterste is gegaan. Zijn opmerkingen – tijdens een verkiezingsdebat in 2006 – dat de papierindustrie binnen 10 jaar uit Eerbeek verdwenen zou zijn naast zijn recente opmerkingen dat hij niet verwacht dat er veel woningen in de gemeente gebouwd kunnen worden, geven de PvdA de indruk, dat de wethouder alles bij het oude wil laten. En nu heeft het IPV blijkbaar ook twijfels over zijn inzet.