Wordt Eerbeek het afvalputje van Nederland?

 Bron RegiobodeOnline Overgenomen van PvdA Brummen-Eerbeek 07-12-2012

Wordt Eerbeek het afvalputje van Nederland?

In oktober had Geert Wentink (CDA) via een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat, willen discussiëren over de activiteiten bij Schotpoort Milieu aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek. De PvdA steunde dit verzoek, maar het werd door VVD en IPV onmogelijk gemaakt. Zij wilden er in die vergadering niet over spreken.
De ontwikkelingen rond Schotpoort zijn voor de buurtbewoners echter zo verontrustend dat de PvdA samen met het CDA een interpellatiedebat aanvroeg. Zo kwam er een maand later toch een interpellatiedebat. Koos Pauw voerde het woord namens de PvdA en het CDA. Het werd een stevig debat. De zaak “Schotpoort” loopt al geruime tijd. En er gebeurde en gebeurt van alles, ook zaken die zoals blijkt niet door de beugel kunnen. Buurtbewoners klagen al geruime tijd over geluids- en stankoverlast, maar het Brummens college zag en hoorde het niet. Schotpoort was intussen bezig in Eerbeek een nationaal afvaldepot in te richten, inclusief gevaarlijke stoffen. Het college ziet geen problemen, immers, alles verloopt volgens de verleende vergunningen en vereisten. Vervolgens wenden bewoners zich tot de provincie en dan blijkt dat er wel gevaarlijke stoffen aangetroffen worden.
Koos Pauw maakte duidelijk dat “het geweldig mooi is dat burgers, of zoals u placht te noemen, hoofdzakelijk particulieren, hun tuinafval, sloopmaterialen en ander afval weg kunnen brengen naar een locatie in de buurt. Zoals oorspronkelijk de bedoeling was”. En dat blijkt niet zo te zijn.
Wat er nu allemaal gebeurt, veroorzaakt grote onrust onder de omwonenden. Vooral door de gevaarlijke stoffen die op het terrein aangetroffen zijn. Er heerst angst in deze buurt: Hoe gevaarlijk is dit afval voor onze woonomgeving? vragen zij zich af. Een vraag die opnieuw door de slechte communicatie tussen het college en de burgers (en raadsleden) onvoldoende beantwoord wordt. Pas met het memo van 26 november 2012 (een toelichting via e-mail van het college aan de raadsleden) komt er enige duidelijkheid, zeven maanden nadat de eerste verontruste berichten de raad bereikten en drie dagen voor het aangevraagde debat.
Nu komt ook de aap uit de mouw. De gemeente Brummen is bezig het bestemmingsplan zo te wijzigen, dat de activiteiten van Schotpoort grotendeels gelegaliseerd gaan worden. Waarom wordt in het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan, de bestemming van het inleverdepot voor inwoners veranderd in een afvaldepot voor heel Nederland en omgeving, vragen PvdA en CDA zich af. Dit is niet wat deze partijen voor ogen hebben.
IPV-fractievoorzitter, Jan Willem de Jonge, vindt het allemaal niet zo erg. Hij vroeg aan de oppositie wat het verschil is tussen het afval uit Nederland en Eerbeek. Een burger maakte zachtjes de opmerking, dat hij dat vast wel zou merken als het afval bij hem in de achtertuin gestort zou worden.
De VVD bij monde van Gert-Jan Scholten, had een slimmere vraag: Als de activiteiten teruggebracht worden tot wat volgens de vergunning mag, (hoofdzakelijk inleverdepot voor de inwoners), is dan de overlast weg? Daarop kreeg hij geen antwoord en dan stel je die vraag uiteraard niet nog eens aan je eigen college.
De discussie kon de zorgen bij de omwonenden, de PvdA en het CDA niet wegnemen. Afval is big business. Daar is veel geld mee te verdienen. Prima, zo lijkt ons, maar dan niet op deze plaats zo dicht bij een woonwijk. Van IPV en VVD mag dat allemaal wel, maar het moet wel even gelegaliseerd worden. PvdA en CDA achten dat de kans zeer groot, dat dit college het afvaldepot bestemd voor de plaatselijke bevolking, gaat legaliseren, zodat het kan uitgroeien tot een landelijk afvaldepot. Dat was nu net niet de bedoeling. De gemeentewerf, waar de burger vroeger nog zijn afval kon inleveren verdween en hiervoor in de plaats kwam Schotpoort met een lokale milieustraat.
De PvdA en het CDA willen voorkomen dat de lokale milieustraat uitgroeit tot een landelijke vuiloverslag-station en daarom dienden zij samen een motie in die de uitbreiding tot een volwaardig afvaldepot voor heel Nederland en daarbuiten aan banden wil leggen. Maar u raadt het al. De motie werd verworpen.

Eerbeek let op uw zaak!

Geert van Klinken, PvdA