VVD-wethouder Elbers erkent gezond financieel beleid van PvdA

Ja VVD-wethouder Elbers krijgt een ere-plaatsje op onze site.
Jaar in jaar uit klaagt de VVD, dat de PvdA voor Sinterklaas speelt en meer uitgeeft dan verantwoord is. Al in de eerste termijn van de behandeling van de begroting 2011 op 4 november 2010 blies VVD-er Hans Mullink hoog van de toren. Opnieuw betoogde de VVD: “Brummen moet een gezonde gemeente worden en blijven.”

In de tweede termijn ging Mullink vrolijk verder. Hij betoogde dat de PvdA“……al jaren voor Sinterklaas heeft gespeeld en dat is de reden dat een flink deel van de reserves is verdwenen……”

en dat …..”er teveel structureel is uitgegeven….” Ook IPV-fractievoorzitter Jan Willem de Jonge schaarde zich achter dit ongefundeerd standpunt. Hij betoogde in 2e termijn: “…… Bezuinigen is geen keuze, maar gevolg van oud beleid in economische omstandigheden. Het IPV verstaat en gaat ervoor, dat de tering naar de nering gezet moet worden…..”

Geert van Klinken

Geert van Klinken

Geert van Klinken evenals Koos Pauw van het CDA ergerde zich aan die beweringen die nergens op gebaseerd zijn en vroegen het college duidelijk te maken hoe de gemeente Brummen er financieel voor staat.

En eindelijk, eindelijk kwam er uit onverdachte hoek een eerlijk antwoord. Van VVD-wethouder Elbers. Hij merkte op dat gemeenten om Brummen heen (o.a. Bronkhorst en Voorst), flink moeten bezuinigen, soms tot 50% toe, maar dat in Brummen nog geïnvesteerd kan worden en zo vervolgt hij letterlijk:
“ ….dit geeft toch wel aan dat hier in deze gemeente afgelopen jaren, afgelopen college en partijen van de raad een gezond financieel beleid is gevoerd….”
De letterlijke citaten zijn te beluisteren via de website de gemeente Brummen. Het is wel even zoeken, maar het is echt gezegd!

De knieval van wethouders Elbers, die als oud-fractievoorzitter van de VVD ook regelmatig met dit soort ongenuanceerde uitspraken oppositie voerde, werd instemmend begroet. De fractievoorzitters van VVD en IPV zwegen in alle talen. Geen enkele interruptie. Blijkbaar hadden ze geen argumenten dit tegen te spreken.
Het zou VVD en IPV sieren als zij hun “beschuldigingen” van potverteren introkken en de PvdA zouden bedanken, voor het feit dat het huidige college in zo´n mooi financieel gespreid bedje terecht is gekomen.