Ventvergunning dankzij PvdA weer in de APV

door Geert van Klinken op 1 mei 2013

De PvdA kreeg van verschillende burgers te horen, dat onduidelijke figuren met vage bedoelingen aanbellen. Dankzij het amendement van de PvdA blijft een vergunning voor verkoop aan de deur verplicht, kunnen bij argwaan burgers de politie bellen en kan deze ook optreden.
De PvdA kan zich wel vinden in het opschonen van overbodige regels. Het kan de regeldruk verminderen, maar regels stellen volgens mij de mensen ook in staat om in redelijke harmonie te leven.  Het verwijderen van de regels betreffende venten gaat mij te ver. Er komen nog te vaak meldingen over ongewenste colportage ons ter ore ook in onze gemeente. Vandaar dat ik namens de PvdA een amendement indiende om het verbod van verkoop zonder vergunning  aan de deur niet uit de APV te schrappen. CDA en VVD gingen mee met de PvdA, maar IPV moest er lang over nadenken en kon zich pas na een schorsing achter het amendement van de PvdA scharen.
Nu kunnen burgers indien zij verkopers aan de deur die zij niet vertrouwen, de politie bellen.

Regiobode Online