Terugblikken en vooruitkijken op de Nieuwjaarsreceptie van de PvdA Brummen Eerbeek

Zondagmiddag 6 januari hield de PvdA-afdeling Brummen-Eerbeek haar Nieuwjaarsreceptie waarop de afdelingsvoorzitter Fred Janssen en fractievoorzitter Geert van Klinken terug blikten en vooruit keken.

Voorzitter Fred Janssen switchte tussen de gemeentelijke en landelijke politiek. Het herstel van de PvdA o.l.v. Diederik Samsom had niemand verwacht en dat maakte de prestatie des te groter. Dat twee partijen met totaal verschillende maatschappij visies “moeten” samenwerken is bijzonder. De VVD heeft daarvan de eerste schrammen met de inkomensafhankelijke zorg al opgelopen.

Maar de PvdA zal dit jaar volgens de voorzitter ook de nodige interne kritiek krijgen, omdat ze akkoord moeten gaan met beleid waar ze in principe op tegen zijn. Hij dacht daarbij aan het ontslagrecht en het verkorten van de WW-uitkering, iets wat je in deze tijd niet zou moeten doen. En daar zijn zelfs de werkgeversorganisaties tegen.
In de Brummense politiek moest hij tot zijn spijt constateren, dat er geen inhoudelijke debatten gevoerd worden tussen de coalitie en oppositie. Discussie moet leiden tot goede afwegingen en dat komt de besluitvorming alleen maar ten goede. Nu regeert de macht van het getal.
Brummen verdient beter, vindt Janssen.

Nieuwjaarsreceptie PvdA

Nieuwjaarsreceptie PvdA

Het is volgens hem al begonnen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD-leus Gemeentehuis NEE, scholen JA is geworden Gemeentehuis JA, scholen NEE. Hij vergeleek lijsttrekker Bart Elbers met Mark Rutte, die tijdens de verkiezingscampagne ook beloften deed (Griekenland, hypotheekrenteaftrek) waarvan hij wist dat hij ze na de verkiezingen niet waar zou kunnen maken. Dat is puur kiezersbedrog.
Ook had hij bedenkingen tegen VVD-campagnes die gesponsord worden door het bedrijfsleven. Daardoor stel je je als politieke partij zeer kwetsbaar op. Verwachten de financiers een tegenprestatie? Dit moet je niet willen. Hij wees hierbij op de situaties rond VVD-staatssecretaris Weekers, gedeputeerde Hooijmaijers en wethouder Jos van Rey. In de VVD wordt daar blijkbaar anders over gedacht.
Er worden fouten door het college gemaakt. Iedereen kan fouten maken, maar het onmogelijk maken om daar in de raad over te discussiëren, had hij in al die tijd dat hij in de Brummense politiek actief is nog nooit meegemaakt. Als voorbeeld noemde hij de Schotpoort-affaire. Daar had de burgemeester zijns inziens ook een rol in, maar die heeft de burgemeester laten liggen. De verhoudingen tussen de oppositie- en coalitiepartijen vond hij op zijn zachtst gezegd verstoord. Daar moet volgens hem in relatie tot de naderende verkiezingen in geïnvesteerd worden door alle partijen.
Hij keek ook vooruit naar de toekomst van Brummen .Moeten er grotere gemeenten komen? Er komen steeds meer taken op de gemeenten af. Kan Brummen deze zelfstandig blijven uitvoeren? Hij deed daar geen uitspraak over, maar vond dat in het geval de gemeente niet zelfstandig door kan, men met het nieuwe (gemeente)kantoor in Brummen een slechte investering heeft gedaan. In de huidige en toekomstige kantorenmarkt zal een kantoor op deze locatie niet snel rendabel gemaakt kunnen worden of te verkopen zijn. Dan had het als onderdeel van een multifunctioneel gebouw in Eerbeek meer waarde behouden.
Het komende jaar zal in de partij in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Er is veel werk aan de winkel: Het opstellen van een verkiezingsprogramma en het samenstellen van de kandidatenlijst . In dat kader wenste hij de aanwezigen een goed 2013 toe.

Geert van Klinken

Geert van Klinken

De Toespraak van Fractievoorzitter Geert van Klinken vind u hier