Samenwerking Delta en de gemeenten

Bron; Regiobode Online

31 dec. 2009

Delta is voor de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen de partner bij de ontwikkeling en activering van inwoners richting arbeidsgerelateerde participatie.

Om de samenwerking ook voor de komende jaren vast te leggen, hebben Delta en de gemeenten op 9 december in het Volkshuis in Zutphen de Samenwerkingsovereenkomst Delta – gemeenten 2011-2015 getekend. In de overeenkomst staan verschillende afspraken. Delta voert voor de gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit, personen op de wachtlijst worden opgenomen in trajecten om de wachttijd tot plaatsing te overbruggen, de gemeenten leveren een belangrijke bijdrage in het werkaanbod van Delta, gemeenten schakelen Delta in voor de uitvoering van arbeidsintegratietrajecten voor personen die niet zijn toegelaten tot de Wsw en Delta werkt met een sluitende exploitatie. Ieder jaar worden er weer nieuwe afspraken gemaakt in een product- en prestatieovereenkomst voor het daaropvolgende jaar.

Delta

Foto: Algemeen directeur Walter Cantrijn, wethouder Willem Geerken gemeente Zutphen, wethouder Agnes Vos gemeente Voorst, wethouder Thijs de la Court gemeente Lochem, wethouder Anne van Kuil gemeente Bronckhorst en wethouder Geert van Klinken gemeente Brummen.