Raad kritisch over Afvalbeleidsplan

Bron RegiobodeOnline

Komen evenementen in de gemeente Brummen onder druk te staan?

Vele vrijwilligers zijn actief om verschillende activiteiten in een dorp te organiseren. Evenementen geven een dorp kleur. Daar moet je als gemeenschap zuinig op zijn.

Evenementen trekken bezoekers en deze bezoekers produceren afval. De organisatoren zorgen dat de mensen hun afval netjes in containers kunnen gooien, zodat na een evenement het dorp er weer netje bijligt. Bij Tot 2013 steunde de gemeente de organisatoren van deze evenementen door kosteloos minicontainers beschikbaar te stellen en geen stortkosten in rekening te brengen. En de gemeente stelde bij rommelmarkten bulkcontainers beschikbaar en een tegemoetkoming van stortkosten tot een maximum van € 200.
Daar zet dit college nu een streep door. De organisatoren moeten nu het normale tarief van een container gaan betalen en dat kan aardig in de papieren gaan lopen. De PvdA hecht aan de leefbaarheid in de dorpen en evenementen leveren daar een grote bijdrage aan. Daar mag de gemeente best een steentje aan bijdragen. De PvdA diende daarom samen met het CDA een amendement op de Afvalbeleidsplan in, waarmee alleen commerciële evenementen volledig aangeslagen worden voor de afvalverwerking. Het is eentonig, maar het amendement werd door de coalitiepartijen IPV en VVD verworpen

Geertt van Klinken pvdA Brummen-Eerbeek

 

Bron PvdA Brummen-Eerbeek

05-02-2013

Raad kritisch over Afvalbeleidsplan

In de januariraad stond het afvalbeleidsplan 2012-2016 op de agenda. Wethouder Elbers moest heel wat kritische vragen beantwoorden.

Alle fracties waren het eens met de doelstelling dat afval zoveel mogelijk gescheiden opgehaald wordt. En de burgers van de gemeente Brummen doen dat ten opzichte van andere gemeenten goed. Maar volgens het college kan het nog beter door het inzamelen om te keren: Al het waardevolle afval zoals groen, papier, plastic, blik wordt aan huis opgehaald en het restafval moeten de mensen tegen betaling zelf wegbrengen bij verzamelcontainers, het zogenaamd gespiegeld inzamelen. Zo communiceerde het college via de media met de burgers. Er was geen enkel overleg geweest met burgers of de dorpsraden. Het leek erop dat als de raad het afvalbeleidsplan vaststelde, het zo ook zou gaan gebeuren.
In het forum, maar ook in de raad riep dat nogal wat kritische vragen op. Ook burgers die je daarover sprak, vroegen zich af waarom het anders moest? Volgens een gemeentelijk onderzoek zijn de burgers toch tevreden over het afvalinzamelsysteem. De raadsleden vroegen zich af waarom een goed lopende systeem veranderd moet worden. IPV-er Van der Looff vond zelfs dat het college de burgers zo niet verleidde om afval te scheiden, maar dwong. Ook de raadsleden het eens dat de communicatie met de burgers geen schoonheidsprijs verdient. Dat dit geen sterkpunt is van dit college heeft de PvdA al vaker betoogd op onze site. Zelfs het IPV is daar nu achter gekomen.

Misschien dat opmerkingen van burgers in het forum (“U moet niet het acceptatieniveau van de burgers overschatten, op een gegeven moment is de grens bereikt” en “Dan flikker ik alles wel op straat”)de coalitiepartijen aan het denken gezet hebben.
Vragen als hoeveel containers moeten de mensen wel niet thuis bergen, wat moeten mensen die echt niets weg kunnen brengen doen (die kunnen nu alles in de grijze container gooien), is het echt wel goedkoper en zijn de burgers wel bereid dit systeem uit te voeren of ontstaat er meer zwerfvuil. Allemaal vragen die het college nog niet kon beantwoorden. Dat moet nog allemaal onderzocht worden en burgerparticipatie komt in een later stadium nog volledig tot zijn recht volgens de wethouder. PvdA-fractievoorzitter Geert van Klinken sprak van een in een afvalbeleidsplan verpakte proefballon. Het gespiegeld ophalen neem je niet op in een beleidsplan maar in een visiedocument. Bij een beleidsplan hoort burgerparticipatie en een uitvoeringsagenda. Beide ontbreken. Werk het idee eerst uit dan kan het later nog in het beleidsplan opgenomen worden. Bovendien vroeg Geert van Klinken zich af of daar nu wel zoveel ambtelijke uren voor ingezet moeten worden.
Het CDA wilde het beleidsplan van de agenda afvoeren zodat uitgewerkte ideeën eerst met burgers en dorpsraden besproken kan worden. En al hadden alle partijen grote bedenkingen en van mening dat het gespiegeld inzamelen nog lang geen realiteit is, de motie van het CDA om het plan van de agenda af te voeren, haalde geen meerderheid. VVD en IPV bleven hun wethouder door dik en dun steunen. Blijkbaar schrok wethouder Elbers van alle kritiek, want het was allemaal nog niet zo ver. Er moet eerst nog van alles uit- en ondergezocht worden. Als alles op een rijtje gezet was, zou de wethouder bij de raad terugkomen.
Twee opmerkingen die burgers in het forum maakten, zullen de raadsleden zwaar mee moeten laten wegen bij hun besluitvorming: De eerste: “U moet niet de acceptatiegrens van de burger niet te veel op de proef stellen, u rekt dat steeds meer op” en zeker de tweede “Dan flikker ik alles wel op straat”. Dat waren twee welgemeende opmerkingen.