PvdA mist de beleidskeuzes van het college

Fractievoorzitter Geert van Klinken

Fractievoorzitter Geert van Klinken

Foto Karin Keesmaat (Kijk-Kunst fotografie)

 

De kadernota is de opmaat naar de begrotingsvergadering op 31 oktober 2013. Donderdag 6 juni kon de raad aangeven in welke richting de begroting opgemaakt moet worden. Het college had maar één duidelijk punt: de besparingen en taakstellingen moeten gehaald worden. Met welk beleid dat gerealiseerd wordt, is niet duidelijk. De visie ”Geld volgt beleid” is verlaten. Vandaar dat de PvdA niet  mee kon gaan en tegen stemde.
Het leidmotief van dit college is bezuinigen. De PvdA beseft goed, dat het lastige tijden zijn. Ruim 30 jaar gelden, begin jaren tachtig, was er ook veel werkloosheid, en veel jeugdwerkloosheid, ook de huizenprijzen gingen meer dan 30% omlaag en de hypotheekrente liep op tot boven de 13%. Maar er kwam daarna weer een hoogconjunctuur. De PvdA heeft de indruk dat dit college denkt, dat het nooit meer goed komt. De PvdA heeft dat vertrouwen wel al zal het niet meer worden zoals het was. Dus kan de PvdA de zinsnede uit de kadernota “Somberheid troef? Nee! Wij willen de toekomst en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, slagvaardig en met vertrouwen tegemoet treden” van harte onderschrijven, maar vindt die slagvaardigheid te weinig terug. Dit college reageert op onzekerheden vanuit onzekerheden en niet vanuit beleid, zoals Koos Pauw zei. Geert van Klinken vond terecht dat in de kadernota vier bladzijden gewijd waren aan de veranderingen in het sociale domein, maar moest ook hier constateren dat het college niet aangeeft wat het gaat doen. Wethouder Bruning zei dat dat allemaal op 20 juni duidelijk wordt. Dan komt er uitgebreide informatie. De door Maaike Jeronimus ingediende motie werd weggestemd door IPV en VVD.
Wethouder Elbers weerlegde dat er geen visie was. De visie was verwoordt in de punten 1,  2 en 3 op blz. 11 van de kadernota. Als je die goed leest, staat er alleen maar “dat de inkomende geldstromen leidend zijn voor het niveau van de uitgaven”. Maar hoe en wat het college gaat doen, staat niet vermeld.
Het enige waar het college niet op bezuinigt, is het computergebeuren ofwel de informatie- en communicatietechnologie, de ICT. De PvdA wilde een bezuiniging van 5% en die bezuiniging gebruiken voor een noodfonds. Nog nergens is aangetoond wat het resultaat is van alle ICT-uitgaven. Dat wilden de andere partijen ook wel weten, maar een bezuiniging op ICT was zelfs voor de VVD, kampioen bezuinigen, niet bespreekbaar. Wel zegde de wethouder eindelijk toe, dat hij meer duidelijkheid zal verstrekken over alle ICT-uitgaven en de opbrengst voor de organisatie. Maar een taakstelling van 5% durft dit college niet aan.
Het is nu wachten op de begroting. De PvdA is benieuwd of dan wel een visie onder de keuzes ligt.