Privacyverklaring

Privacyverklaring Shappa.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Shappa.nl verwerkt geen gegevens van u, als bezoeker van de website.

Waarom Shappa.nl gegevens nodig heeft
Shappa.nl verwerkt geen gegevens van u, en heeft deze dus ook niet nodig van u als bezoeker van de website.

Hoe lang Shappa.nl gegevens bewaart
Shappa.nl bewaart geen persoonsgegevens.

Delen met anderen
Shappa.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden doordat we geen gegevens van u, als bezoeker van deze website, verwerken.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Shappa.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.Shappa.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies.

Google Analytics
Shappa.nl maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Shappa.nl bewaart geen persoonsgegevens en u kunt deze dus ook niet inzien, aanpassen of laten verwijderen