Bijen Hommels Overzicht

 • Behangersbijen (Megachilidae)
  Grote Bladsnijder – Megachile willughbiella
  Grote Wolbij – Anthidium manicatum
  Lathyrusbij – Megachile ericetorum
 • Bloedbijen (Sphecodes)
  Bloedbij onbekend – Sphecodes spec.
  Brede Dwergbloedbij – Sphecodes crassus
  Dikkopbloedbij – Sphecodes monilicornis
  Grote Bloedbij – Sphecodes albilabris
  Pantserbloedbij – Sphecodes gibbus
 • Groefbijen (Halictus)
  Parkbronsgroefbij – Halictus tumulorum
 • Groefbijen (Lasioglossum)
  Bandgroefbij onbekend – Lasioglossum leucozonium/zonulum-gr.
  Gewone Franjegroefbij – Lasioglossum sexstrigatum
  Groefbij (Lasioglossum) onbekend – Lasioglossum spec.
  Langkopsmaragdgroefbij – Lasioglossum morioMatte
  Bandgroefbij – Lasioglossum leucozoniumZesvlekkige
  Groefbij – Lasioglossum sexnotatum
 • Honingbijen (Apis)
  Honingbij – Apis mellifera
 • Klokjesbijen (Chelostoma)
  Grote Klokjesbij – Chelostoma rapunculi
 • Metselbijen (OsmiaHoplitis)
  Metselbij onbekend – Osmia spec.
  Rosse-Metselbij – Osmia rufa
 • Pluimvoetbijen (Dasypoda)
  Pluimvoetbij – Dasypoda hirtipes
 • Viltbijen (Epeolus)
  Bonte viltbij – Epeoloides coecutiens
  Heideviltbij – Epeolus cruciger
 • Wespbijen (Nomada)
  Bleekvlekwespbij – Nomadaalboguttata
  Gewone Wespbij – Nomada flava
  Roodsprietwespbij – Nomada fulvicornis
  Smalbandwespbij – Nomada goodeniana
  Vroege Wespbij – Nomada leucophthalma
  Wespbij onbekend – Nomada spec
 • Zandbijen (Andrena)
  Asbij – Andrena cinerariaDonkere
  Ereprijszandbij – Andrena labiata
  Grasbij – Andrena flavipes
  Grijze Zandbij – Andrena vaga
  Kleine Roetbij – Panurgus calcaratus
  Kruiskruidzandbij – Andrena denticulata
  Meidoornzandbij – Andrena carantonica
  Roodgatje – Andrena haemorrhoa
  Rozenzandbij complex – Andrena helvola gr.
  Tweekleurige-Zandbij – Andrena bicolor.
  Valse Rozenzandbij – Andrena helvola
  Viltvlekzandbij – Andrena nitida
  Vosje – Andrena fulva
  Witbaardzandbij – Andrena barbilabris
  Zandbij onbekend – Andrena spec.
  Zwartbronzen Zandbij – Andrena nigroaenea
 • Zijdebijen (Colletes)
  Wormkruidbij – Colletes daviesanus
 • Hommels (Bombus)
  Aardhommel – Bombus terrestris
  Akkerhommel – Bombus pascuorumBoomhommel – Bombus hypnorum
  Boomhommel – Bombus hypnorum
  Boshommel – Bombus sylvarum
  Gewone Koekoekshommel – Bombus campestris
  Grote Koekoekshommel – Bombus vestalis
  Grote Veldhommel – Bombus magnus
  Steenhommel – Bombus lapidarius
  Tuinhommel – Bombus hortorum
  Tweekleurige Koekoekshommel – Bombus bohemicus
  Veldhommel – Bombus lucorum
  Vierkleurige Koekoekshommel – Bombus sylvestris
  Weidehommel- Bombus pratorum
  Zandhommel – Bombus veteranus