Mooie woorden op afscheid Geert en Eef

Op donderdag 29 april namen Geert van Klinken en Eef van Ooijen, samen met Ria Aartsen van
het CDA, officieel afscheid als wethouder in de gemeente Brummen. Het was een mooie
bijeenkomst met veel mooie woorden. Ook Geert en Eef hielden beiden een korte toespraak. Voor de
geïnteresseerde lezer drukken we ze hier graag nog een keer af.

Toespraak Geert
Beste mensen;
Het doet mij goed zovelen van jullie te zien met wie ik de afgelopen periode heb mogen
samenwerken, beleid ontwikkelen, beleid op een hoger plan brengen en beleid gestalte geven.
Mijn eerste leermeester op het gebied van politiek, is mijn vader, hij leerde mij het oude verhaal van
de klassenstrijd. Het wij tegen zij gevoel. Hij leerde me dat Den Uyl bijna altijd gelijk had en hij leerde
mij dat de spreiding van kennis, macht en inkomen ons uitgangspunt is om naar het leven te kijken en
het te beleven.
Tot nu toe de laatste leermeester was Muus Groot. Hij leerde me dat de politiek en dan vooral de
raadszaal een theater is. Een theater waarin een ieder zijn rol te spelen heeft, of het nu in het theater
zelf is of bij alles wat erom heen speelt. Als je deze beeldspraak volgt, de politiek als theater, zijn de
raadsleden de spelers op het toneel, de wethouders hebben bijrollen en de burgemeester is wellicht
de regis-seur. Maar er zijn ook mensen nodig voor het licht, er is een stuk nodig om te spelen en om
te mogen acteren moet je ook aan bepaalde regels voldoen. Dat valt niet mee want velen willen graag
op het toneel, voor een mooie rol of een bijrol en dat is dus dringen geblazen. Om het stuk te
beoordelen is uiteraard publiek aanwezig en een recensent. Voor het publiek verborgen zijn een
aantal claques (ingehuurde professionele applausgevers) die het publiek in de waan laten dat, wat ze
denken te zien, goed is. Wat mij betreft geeft dit, over het laatste toneelstuk wat vertoont is, te
denken.
Einde van deze voorstelling, ik ga op zoek en ga me vinden in een nieuwe rol maar wel met dezelfde
houding en hetzelfde basisprincipe; spreiding van kennis, macht en inkomen, ook in dit theater.
Tot slot wil ook ik bedanken, dank aan de organisatie, aan de ondersteunende diensten, waar zouden
we zijn zonder koffie nietwaar, dank je wel Annie en Levy. Dank aan de afdeling Samenleving op
wiens terrein zich het grootste deel van mijn portefeuille zich afspeelde, mensen wat is er hard
gewerkt en gedacht om met de nieuwe problemen van onze samenleving om te gaan, heel goed en
succesvol. Dank aan alle andere afdelingen zonder wie een zo mooie uitvoering van het
bestuursakkoord 2006 -2010 niet tot stand had kunnen komen. Ik dank uiteraard mijn collega’s; Eef,
Ria, Niels en Lisenka voor de afgelopen jaren waarin we veel werk hebben verzet en goed hebben
samengewerkt, ik dank de fractie voor het genoten vertrouwen, ik dank het CDA voor de geweldige
samenwerking.
Bovenal dank ik de ruggengraat van mijn bestaan, mijn familie en mijn gezin, zij moesten toezien hoe
ik zo ongeveer de man werd die op zondag het vlees kwam snijden, maar dan wel tussendoor. Ze
hebben mij gesteund in mijn werk en ik kon het doen omdat ik zo gesteund werd door jullie.
Dank je wel.
Geert van Klinken