Loket Burgerzaken Eerbeek blijft dicht

door Geert van Klinken op 5 november 2013

Bron; PvdA Brummen-Eerbeek

Fractievoorzitter Geert van Klinken

Fractievoorzitter Geert van Klinken

De PvdA had een motie ingediend om het loket Burgerzaken in Eerbeek  te heropenen. De PvdA krijgt regelmatig van de burgers uit Eerbeek en omgeving  de vraag of het loket niet weer geopend kan worden. Ook het CDA hoort die geluiden. Het is dan wel opmerkelijk dat de VVD en IPV deze geluiden niet horen, want het loket blijft dicht.
Het loket heeft tot vorig jaar zijn diensten bewezen en was een mooie aanvulling vanuit het gemeentehuis op de voorzieningen in Eerbeek. Was eerst het geld een reden voor sluiting, nu is men er inmiddels achter dat ook de beveiliging een probleem zou blijven. Een kostenverhogend effect op de exploitatie van het gemeenteloket. Daartegen is ook ons bezwaar, de redenering is blijkbaar alleen financieel. Ons gaat het om de bereikbaarheid van een gemeentelijke voorziening als het loket burgerzaken in Eerbeek. Om een loket wat zich heeft bewezen, gemiddeld meer klant- ( of burger-) contacten per uur dan het loket in Brummen. Daarmee was voor ons de behoefte al aangetoond . Niet minder dan ruim 4100 handtekeningen ondersteunden die behoefte

Op dit punt blijft de scheidslijn tussen de oppositie en coalitie. De coalitiepartijen verwierpen de motie.
In het debat kwam ook naar voren, dat vele Eerbekers het gevoel hebben, dat ze er niet bij horen, niet bij de gemeente Brummen horen.  In hun dorp wordt niet meer ontwikkeld en waar de gemeente Brummen iets zou kunnen betekenen schijnt het alleen meer problemen op te leveren dan oplossingen te bieden. Denkt u nog maar eens aan de discussie van een nieuw dorpshuis; hij zou er komen en zou de gemeente niets kosten. Een centrum zou ontwikkeld worden en de gemeente ligt overhoop met de papierindustrie en de provincie.
Na de herontwikkeling van het Oranje Nassauplein zijn andere ontwikkelingen blijven liggen. Het gevoel leeft dat Eerbeek niet meer van zijn kale plekken afkomt. Het gevoel van achterstelling leeft al sinds de ontwikkeling van Eerbeek tot een grotere plaats dan het toen grotere Brummen. Zeker waar het de gemeentelijke voorzieningen aangaat kunnen we moeilijk ontkennen dat de sluiting van het gemeenteloket als laatste aanwezigheid van de gemeente Brummen in Eerbeek dat gevoel versterkt. Daarom gemeente Brummen, open dat loket en laat zien dat Eerbeek belangrijk is; niet alleen met woorden, daden willen ze zien; die Eerbekenaren.