Gemeente moet bestemmingsplan Centrum Brummen aanpassen

door Geert van Klinken op 22 september 2013

Voor de zomervakantie botste wethouder Beelen met de raad over de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Centrum Brummen, omdat zij de raad onvolledig geïnformeerd had. De wethouder had dankzij de vakantieperiode twee maanden de tijd om de raad goed te informeren, hetgeen is geschiedt.  Maar het voorstel wijziging bestemmingsplan  moest wethouder Beelen onder druk van de raad op twee punten aanpassen.
Het eerste betrof de bouw van appartementen boven op het oude pand “Verrij”.  Het college hield star vast aan de bestaande situatie.  Maar de gehele raad vond dat woningbouw aldaar paste in het al eerder vastgestelde Centrumplan Brummen. De raad besloot dat daar maximaal 4 appartementen gebouwd mogen worden.
Het tweede punt was het Koppelplein, waar de weekmarkt van Brummen elke dinsdagmorgen gehouden wordt. Daarover schreven we al in juni. Doordat het college vasthield aan het conserverend bestemmen bleef de marktcommissie gefrustreerd. Daar het college dit probleem in het zomerreces niet heeft willen oplossen, terwijl de hele raad van mening was (en is) dat bebouwing aan de Arnhemsestraat alleen maar een versterking van het Centrumplan Brummen is, heeft het CDA een amendement ingediend, dat raadsbreed werd gesteund, waardoor bebouwing wel mogelijk wordt.