Gemeente Brummen in de fout bij de aanbesteding nieuwbouw scholen

door Geert van Klinken op 26 september 2013

Het in 2006 gestarte integraal onderwijshuisvestingsplan, kortweg genoemd IHP, loopt opnieuw vertraging op. Het in 2008 moeizaam tot stand gekomen plan werd door dit college op de schop genomen en aangepast. Uiteindelijk kon na 6 jaar in 2012 de aanbesteding plaatsvinden.

Maar nu blijkt dat de gemeente een verkeerde procedure heeft gevolgd, waardoor de geplande nieuwbouw van de basisscholen voorlopig niet doorgaat.  Het is niet de eerste keer dat dit college uit de bocht vliegt.
Bouwonderneming BAM, was de bouw van de scholenclusters gegund. De fout blijkt te zitten in de opdracht Slopen en opnieuw bouwen. Bam was slim geweest. Deze bouwonderneming had de nieuwbouw op sommige locaties gepland op delen van bestaande fundering en liet op sommige locaties het casco staan en ging dus voor gedeeltelijke nieuwbouw.

Zo hoef je minder te slopen en kon BAM goedkoper inzetten. Bouwbedrijf Koopmans interpreteerde de sloop als alles slopen, ook de fundering, en daarna opnieuw bouwen. Een kind kan begrijpen dat dat duurder is. De concurrenten van BAM vonden dat zij op het verkeerde been gezet waren en wilden dat de procedure opnieuw gestart werd. Het college negeerde dat verzoek. Vandaar dat bezwaar werd aangetekend. De rechter had in eerste instantie al gezegd dat de procedure eigenlijk opnieuw moest, maar Koopmans had dat niet gevorderd. Het college ging gewoon verder met BAM. Koopmans had wel goed geluisterd naar de rechter en ging in hoger beroep. De hele aanbestedingsprocedure werd door het Gerechtshof Arnhem  (opnieuw) als onduidelijk beoordeeld en oordeelde dat  de hele aanbesteding opnieuw moet.  De gemeente heeft onmiddellijk contact gezocht met de schoolbesturen. In het persbericht van de gemeente lezen we dat men de vertraging tot een minimum wil beperken.  Maar de hele procedure wordt opnieuw opgestart en men wil meteen de gelegenheid aangrijpen om een aantal punten aan te passen. Het gevolg van deze uitspraak is dat er opnieuw vertraging in de realisatie van de scholenbouw optreedt en de kans groot is dat hierdoor de gemeente duurder uit is (o.a. meer uren ambtelijke inzet en prijsstijgingen). De PvdA betreurt deze gang van zaken en wil uiteraard weten hoe het zover is kunnen komen.

Wie precies wil weten hoe de vork verkeerd in de steel zit, kan zelf het arrest gerechtshof scholenbouw lezen.