Empese en Tondense heide

Na aanleiding van een bericht in de Stentor van 12 maart, dat het Rijk de Empese en Tondese Heide in Brummen terecht aangewezen als zwaar beschermd Europees natuurgebied, omdat er onder meer zeldzame Kamsalamanders zitten, besloot ik om de stoute schoenen maar weer eens aan te trekken.

Juni vorig jaar was ik er voor het laatst geweest, en toen ben ik behoorlijk geschrokken, van wat ik daar aan trof. Blog 7 juni 2013

Ik wist dat Natuurmonumenten daar bezig was met het herstel van het laatste restant heide- en blauwgrasland van de IJsselvallei, maar dit was niet geheel volgens plan verlopen.

Het gebied is daarna maanden afgesloten geweest.

Ondanks dat Ik wist dat het al weer even was opengesteld,was ik er nog niet geweest. Op de 1 of andere manier stelde ik het uit om er weer heen te gaan.

Weer liep ik de Mestweg op, en toen ik bijna bij het gebied kwam, zag ik tot mijn grote verbazing aan beide kanten water.

Empese en Tondense heide

Empese en Tondense heide

Onvoorstelbaar gewoon, een heel nat gebied, waar eerst nog bomen en struiken hadden gestaan.

Een aantal Wulpen hadden het gebied ook gevonden, en de vogels waren druk aan het baltsen.

In het zand zag ik sporen van Reeën.

Ook een Rietgors liet zich horen.

Een echtpaar Knobbelzwanen, een Bergeend, ruziende Grauwe gansen, een paartje Scholeksters, Grote zilverreigers en Blauwe reigers, Kramsvogels, en een zingende TijfTjaf, waren ook van de partij.

Toen ik bijna bij de afslag van de Steenweg kwam, zag ik dat er toch nog wel veel moest gebeuren.

Waar vroeger een grote water partij was, leek het nu of er een gigantische vijver in een weiland werd aangelegd, met een soort van worteldoek.

Maar het hele geval stond wel vol met water, en overal sprongen en plonsde de Kikkers, maar ook Padden in het water.

Hele concerten van roepende mannetjes, en zo her en der koppeltjes, die genoten van de voorjaarszon.

De meeste waren Bruine kikkers. Even had ik de hoop dat het onderstaande koppeltje

Heikikkers betrof, maar helaas.

Bruine Kikker – Rana temporaria

Bruine Kikker – Rana temporaria

De mannetjes van deze Heikikker, is een paar dagen in het voorjaar tijdens de paartijd blauw gekleurd.

En op verschillende plekken in het water zag ik ook alweer kikkerdril.

Kikkerdril

Kikkerdril

Ik kan mij nu al verheugen op de komende maanden, benieuwd hoe dat gebied zich gaat ontwikkelen.

In ieder geval een knap staaltje werk van Natuurmonumenten.

En wie weet zie ik daar ook nog een keer de Kamsalamander.

)