De Brummense raad eindigt 2012 met een uitglijder van het college

De decemberraad was volgens de PvdA voor de gemeente Brummen beslist geen hoogtepunt van bestuurlijke daadkracht. Bij de agendapunten Geluidbeleid gemeente Brummen en het zonebeheerplan Industrieterrein Eerbeek Zuid stonden PvdA en CDA opnieuw lijnrecht tegenover het college. Al gauw vraag je je af: Wat is er nu weer aan de hand? Dit keer kwam pijnlijk aan het licht dat het college de zienswijze van papierfabriek Mayr-Melnhof vergeten was.….Het geluidbeleid is uiteraard voor de hele gemeente van belang, maar in het bijzonder voor de Eerbeekse industrie. En het zonebeheerplan Industrieterrein Eerbeek Zuid Eerbeek spreekt voor zich. Eerbekenaren klagen niet over de papierfabrieken.
Het dorp is als het ware gebouwd om en tegen de papierfabrieken gebouwd. De Eerbekenaren weten dat. Eerbeek en de papierindustrie zijn één.
Maar er verandert nog al wat in het dorp. Het te realiseren Centrumplan ligt tegen de industrie aan en de wijk Eerbeekse Enk, die helemaal om Mayr-Melnhof gebouwd is, wordt afgebroken en daar komt nieuwbouw voor in de plaats.
De gemeente dient daarom een goed geluid- en zonebeheerplan te maken, waarbij de industrie in haar mogelijkheden niet belemmerd en woningbouw mogelijk wordt. De conceptplannen zijn gepubliceerd en daarop kon men zienswijzen indienen (vroeger heette dat bezwaar maken). En die zijn ingediend, zowel door burgers als door de industrie. Op deze zienswijzen komt uiteraard een reactie van de gemeente: de reactienota.  De zienswijzen zijn al dan niet opgenomen in de definitieve plannen, die vastgesteld zijn door het college.
Het was de fractie van de PvdA in hun fractieoverleg al opgevallen dat er geen zienswijze van Mayr-Melnhof bij zat. Men kon zich haast niet voorstellen, dat papierfabriek De Hoop wel en Mayr-Melnhof geen zienswijze had in gediend.
Uiteraard hoort de directie van Mayr-Melnhof ook wel eens wat. Zij vraagt daarom naar de nota met de zienswijzen. De gemeente antwoordt dat Mayr-Melnhof deze niet ontvangen had, omdat de directie geen zienswijze had ingediend. Op dat moment hadden de alarmbellen in het gemeentehuis moeten gaan rinkelen. Maar die horen ze waarschijnlijk niet vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Op 6 december, de dag waarop ’s avonds in het forum beide beleidsstukken besproken zouden worden ontvangt Mayr-Melnhof de zienswijzenota. Toen ontdekte de directie dat hun ingediende zienswijze niet behandeld was. De directie van Mayr-Melnhof reageert op 10 december met een fax in niet mis te verstane woorden: Waarom hun zienswijze, ingediend op 13 februari 2012 niet opgenomen was. Mayr-Melnhof had immers een bevestiging ontvangen, dat hun zienswijze ontvangen was? Nu pas werd het college wakker. Daar ging het de PvdA en het CDA om. Waarom had het college niet opgemerkt dat de zienswijze van Mayr-Melnhof in de reactienota ontbrak, terwijl deze fabriek het meest met het geluids- en zonebeheersplan te maken heeft? Uiteraard bood het college haar excuses aan, maar het is en blijft gewoon een blunder van de eerste orde.
Dat maakte fractievoorzitter Geert van Klinken in zijn betoog meer dan duidelijk.
Nee, het had geen gevolgen en vertragingen voor de verdere ontwikkeling van het Centrumplan Eerbeek, betoogde wethouder Bellen. Nou dat moet de fractie van de PvdA nog zien. De teruggenomen beleidsplannen zullen volgens wethouder Beelen pas over 2 tot 3 maanden weer op de agenda komen. De zienswijze van Mayr-Melnhof is blijkbaar van dusdanige inhoud, dat dat niet even in een weekje ingepast kan worden.
De fracties van de VVD en IPV vonden het maar onzin al die commotie. Het excuus was aanvaard, dus waarom zou je dan nog over zo’n stommiteit discussiëren? Het valt mee dat ze de PvdA niet opnieuw stemmingmakerij verweten. Blijkbaar hadden ze nu door dat hun college echt een flinke uitglijder had gemaakt. Maar ja dualisme in de raad van Brummen is ver te zoeken.
Dat de fractie van de PvdA zich terecht zorgen maakt over de daadkracht van dit college is niet ongegrond. De brief die Mayr-Melnhof samen met DS Smith Packaging in oktober 2012 naar de provincie stuurde over de bestemmingsplannen, die de gemeente aan het ontwikkelen is, spreekt boekdelen. Het is de taak van de gemeenteraad om te controleren of de belangen van de Eerbeekse industrie met een werkgelegenheid van enkele duizenden werknemers in de papierindustrie en toeleveringsbedrijven veilig gesteld wordt. Dat is ook de taak van IPV en VVD.Reageren? Mail naa  brummen-eerbeek@pvda.nlDocumenten