Communicatie tussen het college en instanties

Ingezonden brief

We hebben het al eerder geschreven. Goed communiceren is heel belangrijk. Deze maand liet het college weer zien dat het communiceren met de burgers, of het nu een individuele burger of een vertegenwoordiging van een organisatie is, zacht uitgedrukt, niet het sterkste punt van dit college is. De PvdA zou dat graag anders zien.Het duidelijkst komt deze communicatie tussen gemeente en de Eerbeekse industrie naar voren. In januari 2013 was het tot het Brummens college niet doorgedrongen, dat een zienswijze van papierfabriek M&M t.a.v. het zonebeheerplan en geluid ontbrak, terwijl men wist dat de papierindustrie stevige bezwaren heeft.De ontwikkelingen in het dorp mogen hun bedrijfsuitvoering niet in gevaar brengen. Gelukkig kwam het college in januari op tijd tot inkeer en werden de problemen van de papierindustrie serieus genomen en deelde wethouder Beelen trots: “Het zal niet tot vertraging van de ontwikkeling van het Centrumplan Eerbeek leiden”. En plotseling verschijnt er op 30 mei een memo over de voortgang dat het allemaal niet lekker loopt. “Het proces om samen met de papierindustrie op te trekken, lijkt hiermee in een impasse te zijn geraakt.” Dat klinkt niet hoopgevend. Tot overmaat van ramp reageert de papierindustrie (M&M + DS Smithpaper) met een brief naar de raad: ”Na het lezen van deze memo is het teleurstellend te moeten constateren dat de inhoud van de memo diverse onjuistheden bevat”.
Het komt er in het kort op neer, dat de papierindustrie niet alleen met de gemeente maar gelijktijdig met gemeente én provincie wil overleggen. Overleg over de toekomstige ontwikkelingen van de industrie in relatie tot de ontwikkelingen van het Centrumplan. De gemeente gaat over de bestemmingsplannen, maar de provincie gaat over de milieuvergunningen (geluid en geur) en is de handhaver. Wethouder Beelen heeft in het forum geen helder beeld kunnen schetsen. Het college is blijkbaar wel geschrokken van de brief van de industrie. Het zo belangrijke tripartiete overleg tussen gemeente, provincie en de industrie schijnt nu structureel in het projectplan opgenomen te zijn. Volgens de PvdA te laat, maar dat vond niet alleen de PvdA. Ook de heer De Man, directeur van woningstichting Sprengenland, was verbaasd.
De gesprekken tussen Sprengenland en de gemeente verliepen positief en de woningstichting kreeg van het college te horen ”We komen er wel uit”. Maar zo ver is het dus nog niet, waardoor de herstructurering van de Eerbeekse Enk veel vertraging oploopt en dat kost de stichting geld. Zodra de gemeente en de industrie tot overeenstemming zijn gekomen zal Sprengenland een aangepast plan in dienen en volgens De Man kan dat heel snel. Het lijkt erop dat de communicatie nu beter gestructureerd is. Dat is een positief punt. Beter laat dan nooit. Blijft het feit dat communiceren over nieuwe ontwikkelingen een moeilijke vaardigheid is. Dat blijkt uit de communicatie tussen de gemeente en de Brummense marktcommissie bij het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan ‘Centrum Brummen’. Maar daarover later meer.

Geert van Klinken,
PvdA Brummen-Eerbeek

Regiobode Online