Alle wegen in het buitengebied weer toegankelijk

door Geert van Klinken op 1 juli 2013
Footo Annelies van KlinkenEen jaar lang is het buitengebied tussen Eerbeek en Zutphen/Voorst afgesloten geweest voor doorgaand verkeer. Dit tot grote vreugde van een deel van de aanwonenden maar tot ergernis van vele andere Brummenaren, in het bijzonder de mensen uit Hall, die geconfronteerd werden met veel meer verkeer door hun dorp. De PvdA heeft destijds ingestemd met de pilot, maar de evaluatie hiervan heeft de PvdA doen besluiten niet verder te gaan met het afsluiten van de wegen.

De afsluiting van de wegen heeft veel discussie te weeg gebracht. Borden werden weggehaald of zwart gespoten. Dorpsraad Eerbeek-Hall tekende bezwaar aan dat tussentijds zonder enig overleg meer wegen afgesloten werden, dan afgesproken. Voor het milieu was het ook geen groene oplossing, want vele burgers moesten vele kilometers omrijden. Tenslotte werd het verbod op grote schaal genegeerd, omdat het verbod niet door de politie gehandhaafd kon worden. Voor de PvdA redenen om vraagtekens te zetten bij de afsluiting. Voor de PvdA hebben de adviezen van VVN en de politie het zwaarst gewogen. Zij menen dat “de gesloten verklaringen veel onduidelijkheden opleveren en daarmee de veiligheid en handhaafbaarheid niet ten goede komt”. Verder vindt de PvdA dat nu het wegennet rond Brummen verbeterd wordt ( o.a. nieuwe rondweg bij De Hoven), het beter is om daarop te wachten. Deze wegen worden binnen een aantal jaren verwacht. Daarna kunnen we kijken wat voor effecten dat heeft voor de verkeersdruk in het Brummense buitengebied. Tenslotte zijn al die borden nu niet erg uitnodigend voor toeristen die van het mooie buitengebied willen genieten.
Dat binnen de raad ook niet eensluidend gedacht werd over de afsluiting van het buitengebied bleek wel uit het aantal moties dat ingediend was. Het verst ging de motie van de VVD: alle wegen openstellen. CDA en PvdA konden zich daarin vinden, zodat iedereen weer ongehinderd door het mooie buitengebied mag rijden.