‘Actie burgemeester niet handig’

BRUMMEN ‘Minder handig’, noemt PvdA-fractievoorzitter Geert van Klinken het feit dat burgemeester Niels Joosten van de gemeente Brummen een zogenoemde zienswijze had ingediend over de N348 in Leuvenheim lees meer in de →Stentor

Bron: Stentor Regio Zutphen

Jarno Bleumink 29-03-13

BRUMMEN ‘Minder handig’, noemt PvdA-fractievoorzitter Geert van Klinken het feit dat burgemeester Niels Joosten van de gemeente Brummen een zogenoemde zienswijze had ingediend over de N348 in Leuvenheim.

Het onderwerp kwam donderdagavond ter sprake tijdens de raadsvergadering. Daar werd het bestemmingsplan besproken waarin ook de herinrichting van de N348 is meegenomen.

Joosten woont aan de Arnhemsestraat (N348) in Leuvenheim. Als burger had hij een zogenoemde zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. In zijn rol als burgemeester heeft hij zich in het hele traject afzijdig gehouden. Zo heeft hij in het college van burgemeester en wethouders niet meegestemd over het bestemmingsplan. Ook donderdagavond gaf Joosten, die als burgemeester voorzitter is van de raad, de voorzittershamer uit handen toen dit onderwerp ter sprake kwam. Hij nam plaats op de publieke tribune.

PvdA-fractievoorzitter Geert van Klinken noemde het niettemin ‘minder handig’ dat Joosten een zienswijze had ingediend. Joosten blijft namelijk altijd eerste burger van de gemeente Brummen, zei Van Klinken. Daar liet hij het verder bij.

Joosten is het niet eens met de opvatting van Van Klinken. In Brummen is het gebruikelijk dat bestuurders zich afzijdig houden als zij persoonlijk belanghebbende zijn om zo – de schijn van – belangenverstrengeling te voorkomen. Dat is ook in dit geval gebeurd. ,,Op dat moment kon ik niet meebeslissen in het college.” Als een bestuurder dan vervolgens ook niet als burger zijn mening mag geven, dan betekent het dat hij of zij helemaal niet voor zijn belangen op mag komen, gaf Joosten aan. Hij vindt dat hij als burger niet meer, maar ook niet minder rechten heeft als andere burgers.

Het bezwaar van Joosten richt zich onder meer op een slinger in de weg die vlak bij zijn huis komt. Joosten vreest dat verkeer dat uit die slinger ‘vliegt’ tegen zijn huis komt. Joosten gaf aan dat hij ook als vader van kinderen dat signaal kenbaar wilde maken. Zijn zienswijze is overigens niet overgenomen door de gemeente.